for the LORD gives wisdom

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ภราดายอห์น บอสโก แห่งพระเมตตา


ประวัติ พอสังเขป

ภราดายอห์น บอสโก แห่งพระเมตตา
ภารดาคณะคาร์เมไลท์


ภราดายอห์น บอสโก ปรีชา ยั่งยืน
เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
สัตบุรุษวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า กาญจนบุรี

หลังจากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และ ครูคำสอน โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง กาญจนบุรี ในสังฆมณฑลราชบุรี เป็นเวลา๑๒ ปี
ตัดสินใจเข้าอารามของคณะที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๑

สำเร็จการศึกษาวิชาปรัชญา ประเทศสิงคโปร์ และกำลังศึกษาเทววิทยา ปีสุดท้ายที่วิทยาลัยเทเรซีอานุม ซึ่งเป็นวิทยาลัยของคณะที่กรุงโรม

ได้ปฎิญาณตนตลอดชีพร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ อีก ๑๑ คน จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคุณพ่ออัคราธิการของคณะฯ
และบรรดาพระสงฆ์อีกประมาณ ๑๔๐ องค์ ณ วิทยาลัยเทเรซีอานุม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวามคม ๒๐๐๗ ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญยอนห์น แห่งไม้กางเขน
“ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระคุณพระพรต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานให้ผมตลอดมา
และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำภาวนาที่มีให้กับผมตลอดมาเช่นกัน
ขอคำภาวนาให้ผมต่อ ๆ ไป
เพื่อว่าผมจะได้เป็นนักบวชคาร์เมไลท์ที่มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ ศักดิ์สิทธิ์
และสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าตลอดชีวิตของผม”

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ประวัติ คณะภราดาคาร์เมไลท์ พอสังเขป

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ ๘๐๐ กว่าปีมาแล้ว
คือประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๒ ในช่วงสงครามครูเสด
โดยบรรดานักพรตซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคาร์แมล ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอิสราแอล

ภูเขาคาร์แมลนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อระลึกถึงประกาศกเอลียาห์ ผู้เป็นต้นแบบหรือบิดาแห่งบรรดานักพรตทั้งหลาย
ซึ่งรวมถึงภราดาคาร์เมไลท์ด้วย
บรรดานักพรตเหล่านี้ได้อุทิศถวายตนทั้งครบแด่พระนางมารีอา
จนถือได้ว่าเป็นนักบวชคณะแรกที่อุทิศถวายแด่พระนางมารีอา

คณะได้รับพระวินัยจากนักบุญอัลเบิร์ต พระอัยกา แห่งเยรูซาเล็ม
ประมาณปี ค.ศ.๑๒๐๙ ต่อมาบรรดานักพรตเหล่านี้ได้ถูกบังคับให้อพยพไปอยู่ในทวีปยุโรป
ในปี ค.ศ.๑๔๕๒
บรรดานักพรตหญิงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยบุญราศียอห์น โซเร็ธ
ผู้เป็นคุณพ่ออัคราธิการในสมัยนั้น

ในศตวรรษที่ ๑๖ ได้เกิดโรคระบาด การขาดแคลนกระแสเรียก และได้เกิดการปฏิรูปขึ้นภายในพระศาสนจักร ซึ่งรวมถึงคณะคาร์เมไลท์ด้วย

พระเป็นเจ้าทรงส่งนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ ๒ องค์ คือนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา และนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน มาเป็นผู้ปฏิรูปคณะฯ

ในปี ค.ศ. ๑๕๖๒ โดยเริ่มปฏิรูปนักพรตหญิง และ ในปีค.ศ. ๑๕๖๘ นักพรตชาย ในประเทศสเปน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า
โดยอาศัยการรำพึงภาวนา
และมีความเร่าร้อนที่จะทำงานรับใช้พระเป็นเจ้า
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ได้แพร่กระจายไปในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และอเมริกาใต้

ปี ค.ศ. ๑๙๒๕ คณะนักพรตหญิงคาร์แมล (ชีลับ) ได้เริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ปัจจุบันมีทั้งหมด ๔ อาราม คือ

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
อารามคาร์แมล จันทบุรี
อารามคาร์แมล สามพราน
และอารามคาร์แมล นครสวรรค์

สำหรับ อาราม ภราดาคาร์เมไลท์ ในประเทศไทย ยังไม่มี

ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด ๔ คน
กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ๒ คน และกำลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ๒ คน


หากสนใจต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ
หรือต้องการไปสัมผัสชีวิตกับทางคณะภราดาคาร์เมไลท์

กรุณาติดต่อ
อธิการิณีคณะคาร์เมไลท์ ทั้ง ๔ อาราม

หรือ

www.ocd.pcn.net/ocd/f3_singapo.htm

Vocation Coordinator

จงยึดมั่นพระองค์เป็นดั่งคู่ชีวิตและเพื่อนแท้ของท่าน
จงเดินไปพร้อมกับพระองค์ทุกวันเวลา แล้วท่านก็จะไม่กระทำบาป
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อท่าน
พระองค์จะทรงช่วยให้ทุกสิ่งที่ท่านจะต้องการะทำ บังเกิดผลสมบูรณ์สำหรับตัวท่าน

นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

มีใครบ้างที่จะกล้าบอกว่าตนเองเหมาะสม...กับชีวิตนักบวช
ขอเพียงคุณกล้าที่จะตัดสินใจเท่านั้น


เขียนจดหมายแนะนำตัวท่านถึงเรา...

Vocation Coordinator

Church of Saints Peter & Paul
225 A Queen Street
Singapore 188551

sts.peternpaul@pacific.net.sg

Tel:6337 2585
Fax: 6334 5414

Carmelite Friars Formation House
203 J, ponggol seventeenth Avenue
Singapore 829729

carmelitefriars_sg@hotmail.com

Tel: 6387 0530
Fax: 6387 0697

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Eleven Martyrs of Novogrodek
The Sisters of the Holy Family of Nazareth arrived in Novogrodek in 1929 at the behest of Bishop Zygmunt Lozinski. The Sisters became an integral part of the life of the town. During the Nazi and Soviet occupation of Poland, the Sisters invested great effort in preparing for the religious services - for the residents of the town, liturgical prayer became a beacon of hope amid the hopelessness of the occupation.

The Nazi terror in Novogrodek began with the 1942 extermination of the Jews, and was followed by a surge in Polish arrests, then the slaughter of 60 people, including two priests. This situation was repeated on 18 July 1943, when more than 120 people were arrested and slated for execution.

The Sisters unanimously expressed their desire to offer their lives in sacrifice for the imprisoned. Sister Maria Stella shared the Sisters' decision with their chaplain Father Zienkiewicz and rector, saying, "My God, if sacrifice of life is needed, accept it from us and spare those who have families. We are even praying for this intention." Almost immediately, the plans for the prisoners were changed - they were deported to work camps in Germany, and some of them were even released. When the life of Father Zienkiewicz was threatened, the Sisters renewed their offer, saying, "There is a greater need for a priest on this earth than for us. We pray that God will take us in his place, if sacrifice of life is needed."

Martyrdom
Without warning or provocation, on 31 July 1943, eleven of the sisters were imprisoned, loaded into a van and driven beyond the town limits. The eleven nuns were killed on 1 August 1943 in the woods 3 miles beyond Novogrodek, and buried in a common grave. After the execution, Sister M. Malgorzata Banas, the community's sole surviving member, located the place of the martyrdom, and remained the guardian of their common grave until her own death in 1966. The Church of the Transfiguration, known as Biala Fara, or "White Church", now contains the relics of the eleven martyrs.

Martyrs
The eleven martyrs are listed below, along with their birth names and years of birth.

1. Sister M. Stella, Superior (Adela Mardosewicz), born 1888
2. Sister M. Imelda (Jadwiga Karolina Żak), b. 1892
3. Sister M. Rajmunda (Anna Kokołowicz), b. 1892
4. Sister M. Daniela (Eleonora Aniela Jóźwik), b. 1895
5. Sister M. Kanuta (Józefa Chrobot), b. 1896
6. Sister M. Gwidona (Helena Cierpka), b. 1900
7. Sister M. Sergia (Julia Rapiej), b. 1900
8. Sister M. Kanizja (Eugenia Mackiewicz), b. 1904
9. Sister M. Felicyta (Paulina Borowik), b. 1905
10. Sister M. Heliodora (Leokadia Matuszewska), b. 1906
11. Sister M. Boromea (Weronika Narmontowicz), b. 1916

Beatification
On 18 September 1991, the canonization process for the eleven nuns was officially opened and, on 28 June 1999, the Zenit News Agency announced that Pope John Paul II had confirmed that they were martyrs. Pope John Paul II beatified them with a group of thirty-three others on Sunday, 5 March 2000. Feast day - 1st August

Colck

Thailand time

ฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

๑ ตุลาคม ๒๐๐๙

ฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สมโภชพระนางพรหมจารีมารีย์ แห่งภูเขาคาร์แมล
๑๖ กรกฏาคม
สมโภชพระนางพรหมจารีมารีย์ แห่งภูเขาคาร์แมล

ภูเขาคาร์แมลเป็นภูเขาที่มีความสวยงามมาก ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ณ ภูเขานี้ ประกาศกเอลียาห์ได้ทำหน้าที่ป้องกันความเชื่อของชาวอิสราเอล เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ในตอนปลาย ศตวรรษที่ ๑๒ ได้มีนักพรตกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใกล้ธารน้ำ ซึ่งมีชื่อตามนามของท่านประกาศกเอลียาห์ บนภูเขาคาร์แมล พวกเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่านักพรตชายคณะพระนางมารีย์ พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล ได้สร้างวัดถวายเป็นเกียรติแด่พระนางมาย์พรหมจารีซึ่งพวกเขาได้เลือกเป็นองค์อุปถ้มภ์ เป็นมารดา และเหนือสิ่งอื่นใด พระนางเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขา ในการเจริญชีวิตเพ่งพิศภาวนา การเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงพระนางพรหมจารี แห่งภูเขาคาร์แมลได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และต่อมาได้แพร่หลายไปในคณะคาร์แมลทั่วโลก