for the LORD gives wisdom

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ลูกา 1:36-38...ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย
ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้

พระนางมารีย์จึงตรัสว่า


"ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด"
แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

(ลูกา 1:36-38)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

The Basics of the Rosary
The Basics of the Rosary
The Beginning:


Begin by touching the crucifix and pray The Sign of the Cross.
Pray The Apostles CreedI BELIEVE IN GOD, the Father almighty, Creator of Heaven and earth. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate; was crucified, died, and was buried. He descended into Hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into Heaven, and sits at the right hand of God, the Father almighty. He shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.On the first rosary bead, pray the Our Father


On each of the next three beads pray the Hail Mary


Glory Be and Fatima Prayer


The Mysteries (on the green beads):
Note: The Rosary is divided into five groups of ten beads called decades.


One Hail Mary is prayed on each bead for a total of ten per decade.


During these prayers, we meditate on different aspects of Our Lord's life and Passion,


which are called Mysteries.


The First Mystery of the Rosary
Announce the Mystery On the first bead, pray the Our Father and the first Hail Mary.OUR FATHER,


Who art in Heaven, hallowed be Thy Name.


Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in Heaven.


Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.HAIL MARY, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Glory Be the Father and to the Son and to the Holy Spirit....... Fatima PrayerThe Second Mystery of the Rosary
Announce the Mystery
On the first bead, pray the Our Father and the first Hail Mary.
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Glory Be and Fatima PrayerThe Third Mystery of the Rosary
Announce the Mystery
On the first bead, pray the Our Father and the first Hail Mary.
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Glory Be and Fatima Prayer

The Fourth Mystery of the Rosary
Announce the Mystery
On the first bead, pray the Our Father and the first Hail Mary.
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Glory Be and Fatima PrayerThe Fifth Mystery of the Rosary
Announce the Mystery
On the first bead, pray the Our Father and the first Hail Mary.
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Hail Mary
Glory Be and Fatima PrayerConclusion of the Rosary:
Hail Holy Queen, the Final Prayer, the Sign of the Cross
See Our Full Selection of
Rosaries

How to Pray the Divine Mercy ChapletBegin by touching the crucifix and pray

The Sign of the Cross.

IN THE NAME of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Amen.


(As you say this,

with your right hand touch your forehead when you say Father,


touch your breastbone when you say Son,


touch your left shoulder when you say Holy,


and touch your right shoulder when you say Spirit.)
Pray The Our Father, The Hail Mary, and The Apostles Creed.

OUR FATHER,

Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come,

Thy will be done on earth as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Amen.


HAIL MARY,


full of grace, the Lord is with thee.

Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.

Amen.


I BELIEVE IN GOD,


the Father almighty, Creator of Heaven and earth.

And in Jesus Christ, His only Son, our Lord,

Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate; was crucified, died, and was buried.

He descended into Hell.

The third day He rose again from the dead.

He ascended into Heaven, and sits at the right hand of God, the Father almighty.

He shall come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints,

the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.

Amen.On the center medal pray the Eternal Father.

ETERNAL FATHER,

I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son,

Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.


On the sequence of ten clear beads pray:


FOR THE SAKE OF HIS SORROWFUL PASSION,

have mercy on us and on the whole world.


On the red beads pray:
ETERNAL FATHER,

I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son,

Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.


Continue the pattern of praying ten clear beads followed

by a red bead until you come back to the center medal.


On the center medal pray three times:

HOLY GOD,

Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

End by touching the crucifix and pray


The Sign of the Cross.
คำนำแปล

บันทึกวิญญาณ ของนักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออซ์

คำนำของผู้แปล

บันทึกวิญญาณ หรือ Story of a Soul คืออัตชีวประวัติของนักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออซ์ ที่ท่านได้เขียนขึ้นในรูปของจดหมาย ตามคำสั่งของพี่สาวของท่าน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการิณีของอารามคาร์แมลที่ลิซิเออซ์ จดหมายเหล่านี้ได้กลายเป็นการประมวลคำสอนสำหรับการดำเนินชีวิตจิต ที่แฝงอยู่ในคำบอกเล่าด้วยภาษาซื่อๆ แต่ทันสมัย ชัดเจน และมีอารมณ์ขัน ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย
พระศาสนจักรยกย่องว่านักบุญเทเรซา เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง ทั้งที่ตลอดชีวิตสั้นๆ ของท่าน ท่านไม่เคยทำสิ่งใดยิ่งใหญ่เลยในสายตาของมนุษย์ นักบุญองค์นี้เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเรา ท่านสัปหงกระหว่างสวดภาวนาเหมือนกับเราหลายคน และรู้สึกวิงเวียนกับบทภาวนามากมายที่ถูกแต่งไว้อย่างไพเราะจนท่านเลือกนำมาสวดไม่ถูก แต่ท่านพอใจที่จะพูดกับพระเป็นเจ้าเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งพูดกับพ่อของตนมากกว่า แนวทางแห่งความเป็นเด็กฝ่ายจิต (Way of Spiritual Childhood) ที่ท่านค้นพบ แสดงให้เห็นว่าความรักและความวางใจที่ท่านมีต่อพระเป็นเจ้า อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีได้ต่อจิตบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างจักรวาลและประทานชีวิตแก่เรา
วีรกรรมของท่านประกอบด้วยความอดทน ยอมรับความทุกข์ยากทุกประการโดยไม่ปริปากบ่น การถือพระวินัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ของท่านในแต่ละวันด้วยความรัก มีต่อพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ท่านจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราทุกคนเลียนแบบได้ โดยเฉพาะในด้านความวางใจในพระเป็นเจ้า
ขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านผู้อ่าน ผ่านทางนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ให้ท่านทุกคนเป็นบุตรที่ยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ได้ตลอดไป

โยเซฟิน พิสุทธิ์ศรี รัตตมณี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

The Carmelite nuns


"The Carmelite nuns withdraw completely from the world and dedicate themselves entirely to a life of prayer and penance. But their sacrifices and their prayers reach out to the world they have left behind. They have not fled the world because they did not enjoy the life they had there. They love the world—they love life—and they have found it in all its richness and beauty...by giving themselves to God."

คัดจากบทความสำนักวาติกัน