for the LORD gives wisdom

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ประวัติ คณะภราดาคาร์เมไลท์ พอสังเขป

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ ๘๐๐ กว่าปีมาแล้ว
คือประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๒ ในช่วงสงครามครูเสด
โดยบรรดานักพรตซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคาร์แมล ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอิสราแอล

ภูเขาคาร์แมลนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อระลึกถึงประกาศกเอลียาห์ ผู้เป็นต้นแบบหรือบิดาแห่งบรรดานักพรตทั้งหลาย
ซึ่งรวมถึงภราดาคาร์เมไลท์ด้วย
บรรดานักพรตเหล่านี้ได้อุทิศถวายตนทั้งครบแด่พระนางมารีอา
จนถือได้ว่าเป็นนักบวชคณะแรกที่อุทิศถวายแด่พระนางมารีอา

คณะได้รับพระวินัยจากนักบุญอัลเบิร์ต พระอัยกา แห่งเยรูซาเล็ม
ประมาณปี ค.ศ.๑๒๐๙ ต่อมาบรรดานักพรตเหล่านี้ได้ถูกบังคับให้อพยพไปอยู่ในทวีปยุโรป
ในปี ค.ศ.๑๔๕๒
บรรดานักพรตหญิงได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยบุญราศียอห์น โซเร็ธ
ผู้เป็นคุณพ่ออัคราธิการในสมัยนั้น

ในศตวรรษที่ ๑๖ ได้เกิดโรคระบาด การขาดแคลนกระแสเรียก และได้เกิดการปฏิรูปขึ้นภายในพระศาสนจักร ซึ่งรวมถึงคณะคาร์เมไลท์ด้วย

พระเป็นเจ้าทรงส่งนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ ๒ องค์ คือนักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา และนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน มาเป็นผู้ปฏิรูปคณะฯ

ในปี ค.ศ. ๑๕๖๒ โดยเริ่มปฏิรูปนักพรตหญิง และ ในปีค.ศ. ๑๕๖๘ นักพรตชาย ในประเทศสเปน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า
โดยอาศัยการรำพึงภาวนา
และมีความเร่าร้อนที่จะทำงานรับใช้พระเป็นเจ้า
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร

คณะภราดาคาร์เมไลท์
ได้แพร่กระจายไปในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และอเมริกาใต้

ปี ค.ศ. ๑๙๒๕ คณะนักพรตหญิงคาร์แมล (ชีลับ) ได้เริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ปัจจุบันมีทั้งหมด ๔ อาราม คือ

อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
อารามคาร์แมล จันทบุรี
อารามคาร์แมล สามพราน
และอารามคาร์แมล นครสวรรค์

สำหรับ อาราม ภราดาคาร์เมไลท์ ในประเทศไทย ยังไม่มี

ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด ๔ คน
กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ๒ คน และกำลังศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ๒ คน


หากสนใจต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ
หรือต้องการไปสัมผัสชีวิตกับทางคณะภราดาคาร์เมไลท์

กรุณาติดต่อ
อธิการิณีคณะคาร์เมไลท์ ทั้ง ๔ อาราม

หรือ

www.ocd.pcn.net/ocd/f3_singapo.htm

Vocation Coordinator

จงยึดมั่นพระองค์เป็นดั่งคู่ชีวิตและเพื่อนแท้ของท่าน
จงเดินไปพร้อมกับพระองค์ทุกวันเวลา แล้วท่านก็จะไม่กระทำบาป
ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อท่าน
พระองค์จะทรงช่วยให้ทุกสิ่งที่ท่านจะต้องการะทำ บังเกิดผลสมบูรณ์สำหรับตัวท่าน

นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

มีใครบ้างที่จะกล้าบอกว่าตนเองเหมาะสม...กับชีวิตนักบวช
ขอเพียงคุณกล้าที่จะตัดสินใจเท่านั้น


เขียนจดหมายแนะนำตัวท่านถึงเรา...

Vocation Coordinator

Church of Saints Peter & Paul
225 A Queen Street
Singapore 188551

sts.peternpaul@pacific.net.sg

Tel:6337 2585
Fax: 6334 5414

Carmelite Friars Formation House
203 J, ponggol seventeenth Avenue
Singapore 829729

carmelitefriars_sg@hotmail.com

Tel: 6387 0530
Fax: 6387 0697

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น